Cerințe Asistent medical generalist

Asistent medical generalist

Cerinte:

 • Studii de specialitate
 • Certificat de membru (ALP) și Asigurare MALPRAXIS
 • Experiență minim 1 an pe o poziție similară
 • Abilitați de comunicare, empatie, orientare către nevoile pacientului, atitudine pozitivă, promptitudine în realizarea sarcinilor, bune abilitați de lucru în echipă, implicare.

Responsabilități asistent medical generalist:

 • Asigură asistența medicаlă pacienților, rеspectand procedurilе și protocoalelе specificе;
 • Informarea pacienților legate de procedurile și protocoalele medicale;
 • Efеctueаză proceduri medicаlе și trаtаmеnte la rеcomandarеa mеdicului;
 • Participă la educația medicală a pacientului;
 • Gestionează eficient circuitul pacienților în sala de așteptare astfel încât să evite întârzierile;
 • Pregătește cabinetele medicale cu tipizatele și consumabilele medicale necesare desfășurării consultației;
 • Pregătește instrumentarul, aparatura necesară și asistă medicul pe durata procedurilor medicale
X