Cerințe Agent de vânzări

Agent de vânzări

Cerințe:
Persoană orientată către acțiune și rezultate;
Bune abilitați de comunicare și prezentare a informației;
Orientare către client;
Realizarea planului de vânzări prin vânzarea directa de produse / servicii în zona alocată;
Creșterea cotei de piață a produselor / serviciilor;
Identificarea de noi clienți.

Responsabilități agent de vânzări:

Răspunde de corectitudinea informațiilor furnizate către șefii ierarhici și către departamentele din firma cu care colaborează;
Raspunde de urmărirea încasării comenzilor.
Efеctueаză proceduri medicаlе și trаtаmеnte la rеcomandarеa mеdicului;
Raspunde de buna desfășurare a procesului de vânzare la nivelul zonei sale;
Respectă procedurile interne legate de utilizarea autovehiculului primit în folosință;
Răspunde de confidentialitatea datelor la care are acces.

X